Який тиск виявляє газ у посудині обємом 2 літри за температури 27 градусів, якщо у ньому є 1 • 10 молекул газу?

Який тиск виявляє газ у посудині обємом 2 літри за температури 27 градусів, якщо у ньому є 1 • 10 молекул газу?

Пошаговое объяснение:

Для розв’язання цієї задачі ми можемо використовувати ідеальний газовий закон, який говорить, що тиск газу визначається кількістю молекул газу, об’ємом посудини і температурою. Формула для ідеального газу виглядає так:

PV = nRT,

де P — тиск газу,
V — об’єм посудини,
n — кількість молекул газу (в молекулах),
R — універсальна газова константа (8,314 Дж/(моль·К)),
T — температура в Кельвінах.

Спочатку переведемо температуру з градусів Цельсія в Кельвіни. Для цього додамо 273 до температури в градусах Цельсія:

T = 27°C + 273 = 300 K.

Тепер ми можемо використовувати інші дані задачі:

V = 2 л (або 0,002 м³),
n = 1 • 10 молекул (це кількість молекул у молу речовини).

Підставимо ці значення в рівняння ідеального газу:

P * 0,002 м³ = (1 • 10) * 8,314 Дж/(моль·К) * 300 K.

Тепер можемо розрахувати тиск P:

P = ((1 • 10) * 8,314 Дж/(моль·К) * 300 K) / 0,002 м³ = 124,71 Па.

Отже, тиск газу в посудині становить приблизно 124,71 Паскаль.

Отправь ответ другу:

комментария 2

  1. Тиск газу в посудині об’ємом 2 літри за температури 27 градусів з 1 • 10 молекулами газу не можна визначити за допомогою ідеального газового закону без знання інших параметрів, таких як кількість речовини (n) або конкретна газова стала (R).

    • Це правда, Вероніка! Для визначення тиску газу за ідеальним газовим законом, потрібно знати кількість речовини або конкретну газову сталу, а також інші параметри. Температура і об’єм — це важливі частини рівняння стану газу.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *